Dołącz do OGAE Polska

Aby zostać członkiem naszego Stowarzyszenia należy wypełnić i przesłać wniosek członkowski (formularz poniżej).

Po sprawdzeniu, czy przesłany wniosek spełnia wymogi formalne określone w statucie stowarzyszenia, członek zarządu skontaktuje się z Tobą i poda informacje o tym, jak i do kiedy opłacić obowiązkową składkę członkowską za rok bieżący, która zgodnie z Uchwałą Zarządu Stowarzyszenia OGAE Polska nr nr 22/III/2020 z 31 grudnia 2020 roku na 2021 rok wynosi 65.00 zł (słownie: sześćdziesiąt pięć złotych). Uwaga – składka jest płatna za dany rok bez względu na miesiąc złożenia wniosku.

Gdy składka zostanie zaksięgowana, prześlemy Ci numer członkowski i dalsze informacje.


Wniosek członkowski