Mołdawski nadawca, TRM, długo zwlekał z potwierdzeniem swojego uczestnictwa w Eurowizji 2020. Teraz wiadomo, że nastąpią niespodziewane zmiany w wyborze kolejnego artysty. Mołdawska telewizja chce porzucić długotrwałe preselekcje O Melodie pentru Europa i wybrać wewnętrznie swojego reprezentanta.

Informacja o porzuceniu przez mołdawskiego nadawcę długoletniego konkursu O Melodie pentru Europa po raz pierwszy pojawiła się w mediach społecznościowych, jeszcze zanim TRM potwierdził swoje uczestnictwo w Eurowizji w Rotterdamie. Zamiast tego mołdawskiego reprezentanta wybierze specjalna komisja jurorska spośród nadesłanych zgłoszeń.

Mołdawia wybiera

27 grudnia po raz pierwszy krajowy nadawca TRM podał oficjalnie informację na temat wyboru reprezentanta na Eurowizję 2020. Podobnie jak w latach ubiegłych zgłoszenia kandydatów przyjmuje się od dziś na drodze publicznych wniosków do 17 stycznia 2020 roku.

Zgłoszenie powinno zawierać: utwór mp3 w całości, formularz z danymi kontaktowymi, potwierdzenie praw autorskich i oryginalność utworu podpisane przez wszystkich autorów tekstu i wykonawców, tekst oraz tłumaczenie na język rumuński. Dodatkowo niezbędne jest zamieszczenie opisu przedstawiającego potencjalne wykonanie utworu na scenie. Powinny się w nim znaleźć pomysły na inscenizację, szczegóły dotyczące prezentacji, szkice wizualne, informacje o liczbie artystów na scenie, koncepcja scenografii, instrumenty muzyczne, informacja o zespole twórczym. Opcjonalnie zdjęcia artystów lub teledysk do piosenki.

Przesłane zgłoszenia powinny być zgodne z podstawowymi zasadami Eurowizji. Główni piosenkarze powinni być obywatelami Mołdawii. Współpraca jest dozwolona, jeśli liczba obcokrajowców nie przekracza 50% całkowitej liczby artystów. TRM zastrzega sobie prawo do bezpośredniego zaproszenia wykonawców, producentów lub autorów w celu wzięcia udziału w konkursie. W przypadku wycofania się uczestnika z konkursu na dowolnym etapie, nie podając uzasadnionej przyczyny, zostanie ukarany niedopuszczeniem do krajowego etapu konkursu przez następne dwa lata. Wszystkie koszty przygotowania i uczestnictwa w konkursie poniesione są przez uczestnika.

Kandydaci, którzy spełnią wymagania, zostaną zaproszeni do kolejnego etapu – przesłuchania na żywo.

Zwycięzcę wskaże komisja jurorska

Decyzję o zwycięzcy preselekcji podejmie specjalna komisja jurorska, która oprze ją na linii melodycznej, oryginalności piosenki i występie na żywo. Każdy członek jury przyzna punkty w skali eurowizyjnej od 0 do 12 punktów. W przypadku remisu piosenka, która uzyskała najwięcej najwyższych not, wygrywa. Jeśli dalej będzie remis, decydujący głos będzie miał najmłodszy członek jury.

Zwycięzca przesłuchań na żywo zostanie wybrany reprezentantem Mołdawii na Eurowizję 2020. Jednak nadawca po konsultacji z komisją jurorską może zdecydować o możliwości przeprowadzenia kolejnego etapu – Krajowego Finału do Eurowizji 2020. Wszystko zależy od liczby i poziomu zgłoszeń.

Mołdawia zdecydowała się na wybór wewnętrzny po raz drugi. Za pierwszym razem miało to miejsce w 2007 roku. Natalia Barbu z piosenką Fight zajęła wysokie dziesiąte miejsce  w finale konkursu w Helsinkach.

Mołdawskie selekcje

Wybór wewnętrzny oznacza rezygnację z O Melodie pentru Europa. Tradycyjnego i popularnego konkursu w Mołdawii wykorzystywanego do wyboru reprezentanta kraju na Eurowizję. Konkurs zrzeszał sporą grupę artystów znanych i mniej znanych na jednej scenie. Był jedną z niewielu okazji w Mołdawii do zaprezentowania się przed szerszą publicznością. Mimo wielu amatorskich zgłoszeń umożliwiał przesłuchanie na żywo wszystkich artystów, którzy spełniali regulamin udziału w wydarzeniu. Mołdawia też jako jedyny z  krajów publikował wszystkie nadesłane utwory. Pomimo różnej jakości prezentacji w krajowym finale Mołdawia dała się pokazać na Eurowizji z profesjonalnym podejściem do konkursu i niezapomnianymi inscenizacjami.

Śladami preselekcji: Między folklorem a popularnym brzmieniem mołdawskich selekcji

W tym roku krajowe selekcje wygrała Anna Odobescu. Piosenkarka z utworem Stay reprezentowała Mołdawię w Tel Awiwie. Niestety zajęła dopiero 12. miejsce w półfinale, co nie pozwoliło jej awansować do sobotniego finału.

Źródło: escxtra.com, esckaz.com, trm.md