Zaskakująca zmiana procedury głosowania podczas Konkursu Piosenki Eurowizji! W artykule wyjaśniamy krok po roku nowe zasady. 

W tym roku zasady głosowania zmieniają się diametralnie w porównaniu do poprzednich lat. Zasady przechodzą totalną metamorfozę  Za nim przejdziemy do faktycznych zasad. Konieczne jest prześledzenie ostatnich form głosowania.

W latach 2010-2012 (2009 w finale) głosy każdego kraju były kształtowane następująco: pierwsza dziesiątka jury (1 punkt dla dziesiątej piosenki, a 12 punktów dla pierwszej piosenki) była sumowana z pierwszą dziesiątką widzów (1 punkt dla dziesiątej piosenki, a 12 punktów dla pierwszej piosenki). Zsumowane wyniki były przekształcane w tradycyjną skalę 1,2,3,4,5,6,7,8,10 i 12 punktów, gdzie 12 punktów otrzymywała piosenka, która była pierwsza w zsumowanym rankingu. Jeśli w zsumowanym rankingu następował remis wyższą notę otrzymywała piosenka, która była wyżej w głosowaniu widzów.

W latach 2013-2015 głosy każdego kraju były kształtowane następująco: pod uwagę brano całkowity ranking widzów i jury. Końcowa puktacja danego państwa to wynik zsumowania rankingów widzów i jury. Pierwsza dziesiątka w zsumowanym rankingu otrzymywała punkty 1-8, 10, 12 (gdzie 1 otrzymywała piosenka, która w zsumowany rankingu była dziesiąta, a 12 punktów piosenka, która w zsumowany rankingu była pierwsza).

Od 2016 roku zasady będą wyglądać następująco:

 • widzowie i jury wszystkich uczestniczących państw mają do rozdania równą sumę punktów; na przykładzie roku 2016: w każdym kraju widzowie i jury mają do rozdania po 58 punktów (1-8, 10, 12) co po złączeniu 43 państw daje 2494 punkty od jury i 2494 punkty od widzów.
 • Głosy jury każdego państwa są tworzone, tradycyjnie, na podstawie występów podczas próby generalnej. Każdy juror tworzy pełen ranking. Suma rankingów w panelu danego państwa jest przekształcana w punktację 1-8, 10, 12 (gdzie 1 dla piosenki, która była dziesiąta, a 12 dla piosenki, która była pierwsza w panelu jurorskim danego państwa).
 • Po zakończeniu głosowania w finale, w pierwszej kolejności podawane będą głosy jury z każdego kraju. Zgodnie ze starym zwyczajem, prowadzący będą łączyć się z każdym uczestniczącym państwem. Przy podawaniu wyników danego państwa, punkty 1-8 i 10 będą pojawiać się automatycznie na tablicy. Przedstawiciel danego państwa czyta tylko najwyższą notę – 12 punktów.
 • Po zakończeniu przydzielaniu głosów jury, prowadzący przedstawią łączne głosy widzów. Łączna suma głosów widzów z uczestniczących państw w 2016 roku daje sumę 2494. Punkty będą przedstawione w kolejności od tej piosenki, która dostała najmniejszą część w ogolnym głosowaniu widzów, do największej części.
 • Szczegółowe wyniki głosowania widzów i głosowania jury w każdym kraju będą dostepne na stronie oficjalnej Konkursu.

 

 • W półfinale prodcedura wygląda tak samo jeśli chodzi o zliczanie głosów. Stałym element jest prezentacja wyników. Do finału przechodzi 10 państw z każdego półfinału.
 • Jeśli w danym kraju z przyczyn technicznych dany kraj nie będzie mógł oddać głosów widzów, zastępują je głosy wcześniej wyselekcjonowanej próby krajów uczestniczących. Te wyniki muszą być zaaprobowane przez Europejską Unię Nadawców (EBU) oraz Grupę Referencyjną odpowiadającą z ramienia EBU za Konkurs Piosenki Eurowizji
 • Jeśli z różnych przyczyn dane państwo nie będzie mogło oddać głosów jury, za głosowanie jury służy ta sama wcześniej wyselekcjonowana próba jak w punkcie powyżej.
 • W przypadku remisu liczy się lepszy wynik na podstawie złączonych głosów jury i widzów. Jeśli te same państwa wciąż będą miały taką samą liczbę punktów, wyższą pozycję zajmuje, które miało więcej najwyższych not (12). W przypadku takiej samej liczby najwyższych not sprawdza się liczbę drugich najwyższych not (10). Przypadku powtarzającego się remisu sprawdza się kolejne noty w dół.

 

 

Decyzja o zmianie zasad głosowania była dyskutowana przez Grupę Referencyjną od 2012 roku. Zmiana procedury głosowania została podjęta na podstawie anonimowego głosowania członków Grupy. Inicjatywa o zmianie głosowania została podjęta przez szwedzkiego nadawcę, telewizję SVT. Podobny system głosowania funkcjonuje w szwedzkich preselekcjach – Melodifestivalen od 2012 roku. W 2015 ten system zastosowano w duńskich selekcjach – Dansk Melodi Grand Prix oraz fińskcih selekcjach Uuden Musiikin Kilpaliu.

 

Prześledźmy wyniki głosowania w 2014 i 2015 roku. W obu przypadkach zwycięzca pozostawałby bez zmian. W 2015 Włochy, które zajęły 1. miejsce w głosowaniu widzów i 6. miejsce w głosowaniu jurorow ostatecznie znalazłby się na 2. miejscu (faktycznie były na 3. miejscu). W 2014 Polska piosenka My Słowianie zajęłaby 8. miejsce (faktycznie zajęła 14. miejsce), a w 2015 In The Name of Love zajęłoby jedną pozycję wyżej (22. miejsce) niż w rzeczywistości.

Źródło: eurovision.tv, EBU, własne

4 KOMENTARZE

 1. Popieram te wyczekiwane zmiany. Idzie ku lepszemu. Widzowie nie będą musieli już ubolewać, że ich SMS-y idą na marne.
  Jedyne, czego się obawiam, to sposobu podawania punktów. Jeśli prowadzący odczyta tylko „12”, to jest ryzyko, że trudno będzie się zorientować w zmieniającej się sytuacji, gdy niższe noty będą zbyt szybko wskakiwać automatycznie (w zeszłym roku nawet Artur Orzech chwilami się gubił). No cóż – coś za coś, nie można też przeciągać tego w nieskończoność. Zobaczymy, jak to wypadnie w praktyce. Ogólnie jestem za nowym systemem.