wersja_podstawowa Stowarzyszenie Miłośników Konkursu Piosenki Eurowizji OGAE Polska funkcjonuje jako stowarzyszenie rejestrowane, wpisane przez Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000395937.

Stowarzyszenie OGAE Polska jest pełnoprawnym członkiem „OGAE International – Organisation Generale Des Amateurs de L’Eurovision International” europejskiego zrzeszenia narodowych organizacji skupiających fanów Konkursu Piosenki Eurowizji, zarejestrowanego we Francji.

Historia OGAE Polska sięga roku 2004 roku, kiedy to grupa fanów Eurowizji z Olsztyna postanowiła zrzeszyć się. Od maja 2004 roku zalążek fanclubu uzyskał prawo do używania nazwy OGAE. Od 2011 roku istniejemy jako stowarzyszenie rejestrowe.

Celem OGAE Polska jest prowadzenie działalności kulturalnej związanej z Konkursem Piosenki Eurowizji (zwanym dalej ESC), zwłaszcza w zakresie:

 1. Popularyzacji, pogłębiania i upowszechniania kultury i wiedzy na temat ESC,
 2. Zwiększania świadomości ESC w Polsce,
 3. Rozpowszechniania idei ESC w Polsce,
 4. Dostarczania informacji związanych z ESC wszystkim zainteresowanym osobom, organizacjom, mediom,
 5. Wymiany informacji pomiędzy fan clubami i innymi organizacjami działającymi w Polsce i za granica,
 6. Kulturowej integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy miedzy społeczeństwami,
 7. Prowadzenia działań promocyjnych, informacyjnych artystów reprezentujących Polskę na ESC w kraju i za granicą,
 8. Gromadzenia, opracowywania i upowszechniania różnego rodzajów materiałów związanych bezpośrednio lub pośrednio z ESC,
 9. Wspierania badan nad historia i tradycjami ESC,
 10. Popularyzacji, pogłębiania i upowszechniania wiedzy na temat współczesnej kultury muzycznej Europy i Polski,
 11. Współpracy z nadawcami europejskich telewizji publicznych, także z Europejską Unią Nadawczą (EBU),
 12. Pomocy i doradztwa związanego z uczestnictwem polskiego reprezentanta w ESC,
 13. Aktywnego wpływania na ciągłość uczestnictwa Polski w ESC,
 14. Kształtowaniu, rozwoju potrzeb i zainteresowań kulturalnych związanych z ESC,
 15. Propagowanie polskiej kultury za granicą,
 16. Skupiania fanów ESC.

Stowarzyszenie Miłośników
Konkursu Piosenki Eurowizji OGAE Polska
Bartąg,  ul. Tęczowy Las 2A/71
10-687 OLSZTYN
e-mail: info@eurowizja.org