Aby zostać członkiem naszego Stowarzyszenia należy wypełnić wniosek członkowski i przesłać go do Zarządu.

Po sprawdzeniu, czy przesłany wniosek spełnia wymogi formalne określone w Statucie Stowarzyszenia, Sekretarz skontaktuje się z Tobą i poda informacje o tym, jak opłacić obowiązkową składkę członkowską za rok bieżący, która zgodnie z Uchwałą Zarządu Stowarzyszenia OGAE Polska nr 27/II/2018 z dnia 31 grudnia 2018 roku na rok 2019 wynosi 55.00 zł.

UWAGA: Składka jest płatna za dany rok bez względu na miesiąc złożenia wniosku.

Gdy składka zostanie zaksięgowana, przesłane zostaną kody dostępu do witryny, numer członkowski i podstawowe informacje dotyczące Stowarzyszenia.

6 KOMENTARZE