Aby zostać członkiem naszego Stowarzyszenia należy wypełnić wniosek członkowski i przesłać go do Zarządu.

Po sprawdzeniu, czy przesłany wniosek spełnia wymogi formalne określone w Statucie Stowarzyszenia, Sekretarz skontaktuje się z Tobą i poda informacje o tym, jak i do kiedy opłacić obowiązkową składkę członkowską za rok bieżący, która zgodnie z Uchwałą Zarządu Stowarzyszenia OGAE Polska nr 32/III/2019 z 31 grudnia 2019 roku na 2020 rok wynosi 65.00 zł (sześćdziesiąt pięć złotych).

UWAGA: Składka jest płatna za dany rok bez względu na miesiąc złożenia wniosku.

Gdy składka zostanie zaksięgowana, przesłane zostaną kody dostępu do witryny, numer członkowski i podstawowe informacje dotyczące Stowarzyszenia.

7 KOMENTARZE