4.11.2019 

Regulamin konkursu “Hasło wspierające Polskę w Konkursie Piosenki Eurowizji dla Dzieci 2019” 

 1. Organizatorem konkursu jest portal eurowizja.org, reprezentowany przez Stowarzyszenie Miłośników Konkursu Piosenki Eurowizji OGAE Polska (zwany dalej ORGANIZATOREM) 
 2. Sponsorem nagród (biletów na finał jurorski Eurowizji Junior 2019 –23 listopada w Gliwicach) jest Telewizja Polska S.A 
 3. W konkursie wziąć udział mogą mieszkańcy Polski, powyżej 16 roku życia. W przypadku osób niepełnoletnich, wstęp do Areny jest możliwy tylko z pełnoprawnym opiekunem. Organizator nie pokrywa kosztów zakupu biletu dla opiekuna. 
 4. Organizator nie pokrywa kosztów transportu ani noclegu podczas realizacji nagrody 
 5. Podanie danych osobowych ma charakter dowolny, lecz niezbędny do przystąpienia przez Uczestnika do Konkursu. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do tych danych, ich zmian bądź usunięcia. 
 6.  Niniejszy regulamin (dalej REGULAMIN) określa warunki Konkursu. 
 7. Konkurs nie jest stworzony, administrowany, wspierany ani sponsorowany przez Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc. 
 8. Konkurs trwa od 5.11.2019 godz.10:00 do 10.11.2019 godz.12:00 
 9. Konkurs jest prowadzony na stronie https://www.facebook.com/groups/warsawcalling/ 
 10. Zasady uczestnictwa w konkursie: a) wymyślenie hasła wspierającego Polskę w Konkursie Piosenki Eurowizji 2019 b) przesłanie hasła na adres e-mailowy konkurs@eurowizja.org c) podanie danych kontaktowych (imię, nazwisko, adres e-mail) 
 11. Hasła, które przejdą do finału, wybiera 3 osobowa komisja 
 12. Termin nadsyłania zgłoszeń mija 7.11.2019 o godz. 12:00 
 13. Najlepsze hasła zostaną poddane głosowaniu czytelników (ankieta), które odbędzie się w terminie: 7.11.2019 – 10.11.2019, w grupie Warsaw Calling – https://www.facebook.com/groups/warsawcalling/ 
 14. Hasła w ankiecie nie będą zawierać informacji o autorze 
 15. 10 propozycji z największą liczbą głosów, zostaną nagrodzone (zwane dalej LAUREATEM) 
 16. Nagrodą w konkursie jest pojedyncze zaproszenie na finał jurorski Eurowizji Junior 2019, który odbędzie się 23 listopada 2019 roku w Gliwicach. Zaproszenie obejmuje wejście na płytę główną. 
 17. Nagrody zostaną dostarczone w formie elektronicznej poprzez adres e-mailowy podany w zgłoszeniu 
 18. Zwycięzca Konkursu zostanie powiadomiony o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za pośrednictwem wiadomości e-mail, w ciągu 3 dni roboczych od momentu zakończenia konkursu. 
 19. Publiczna informacja o wygranej zostanie również umieszczona poście konkursowym na stronie https://www.facebook.com/groups/warsawcalling/ 
 20. Przyznane nagrody nie mogą być wymienione na gotówkę, ani na inne rzeczy. Nagrodzonym Uczestnikom nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości poszczególnych nagród. W przypadku niezrealizowania nagrody, laureatowi nie przysługuje zwrot ani reklamacja. 
 21. Prawa autorskie do nadesłanych haseł, automatycznie przechodzą na stronę portalu eurowizja.org. Portal ma prawo wykorzystać je w materiałach promujących, ale nie będzie wykorzystywał ich celach komercyjnych. 
 22. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminem oraz regulaminem Facebooka,
  w szczególności uczestników, którzy:a) zamieszczają treści niezgodne z obowiązującym prawem lub Regulaminem dostępnym na portalu Facebook (w szczególności zawierające treści obraźliwe, zarówno w warstwie tekstowej, jak i graficznej);
  b) podejmują działania z wykorzystaniem konta/profilu utworzonego niezgodnie
  z zasadami Facebooka;
  c) podejmują działania z wykorzystaniem niezgodnych z zasadami Facebooka kont/profili osób trzecich;
  d) ingerują w mechanizm działania Konkursu;
  e) tworzą fikcyjne konta/profile w serwisie Facebook 
 23.  Uczestnik oświadcza, że:a. jest osobą fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych;
  b. zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do Konkursu;
  c. wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu, w tym zapoznał się z treścią dotyczącą procedury odbioru nagrody i ją w pełni akceptuje;
  d. zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu, w tym również regulaminu Facebook;
  e. wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z uczestnictwem w Konkursie;
  f. jest zarejestrowanym Użytkownikiem portalu społecznościowego Facebook; 
 24. Regulamin wchodzi w życie 5.11.2019 o godz. 10:00 i obowiązuje do 24.11.2019  

1 KOMENTARZ