Sekcja Rozrywki jest współodpowiedzialna za organizację corocznych konwentów OGAE Polska. Ponadto koordynuje głosowanie członków Stowarzyszenia w konkursach OGAE Video Song Contest, OGAE Second Chance oraz OGAE Song Contest oraz wybór polskiego reprezentanta w tych konkursach.
W skład Sekcji Rozrywki wchodzą:
Rafał Zuchewicz – dyrektor Sekcji Rozrywki
Piotr Miziura – członek Sekcji Rozrywki
Jakub Kasprzyk – członek Sekcji Rozrywki