Wniosek o członkostwo w Stowarzyszeniu OGAE Polska